Ürünler

Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi

Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idareye sunulur. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenir. BEP-TR’ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından sertifikalandırılan gerçek kişiler tarafından kullanır.

BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.

BEP-TR Nedir?

- BEP-TR ulusal hesaplama yönteminin yazılımıdır.

- İnternet tabanlı bir yazılımdır. Girilen bilgiler bakanlık kontrolünde olan merkezi veritabanında depolanır. Böylece Türkiye’deki binalar ile ilgili ayrıntılı bir takip sistemi ve veritabanı oluşturulmaktadır.

- BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

- Sistemin kayıtlı kullanıcıları; bakanlık, yerel yönetimler, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve EKB Uzmanlarıdır.

BEP-TR nasıl kullanılır?

- Bakanlık sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlar, kontrol eder, denetler, gerekli görüldüğünde müdahale eder.

- Bakanlık eğitimini tamamlamış ve sınavdan başarılı olmuş kişilere (EKB Uzmanlarına), kişiye özgü kullanıcı adı ve şifre verir.

- Uzmanlar şifreleri ile giriş yaptıkları yazılım programında binaya ait bilgilerin girişini yapar.

- Girilen bilgiler tamamlandığında dosya merkezi veritabanına gönderilir ve hesaplama yapılır.

İletişim

  Erciyes Üniversitesi Teknopark, Melikgazi/KAYSERİ Adrese Git

  Akköprü Mevlana Bulv.No:2/A 1.Bodrum Kat Yenimahalle/ANKARA Adrese Git

  +90 (352) 224 83 64

   web@efektifenerji.com.tr