Kayseri OSB Solarpark (Etap 1)

  1. Ana Sayfa
  2. /
  3. Kayseri OSB Solarpark (Etap 1)

Hedeflenen 52,000 kWp’lik büyük projenin ilk adımı olarak, 2014’de 6,9 MWp’lik ilk adım kurulmuştur. 2 yıldır devrede olan güneş enerjisi santrali, yıllık üretim oranına ve verimliliğine bakılarak bölgenin en verimli güneş enerjisi santrallerinden biri seçildi. Santral açıldığı sırada, Türkiye’de aynı alanda bulunan en büyük güneş enerji santraliydi. Projenin ikinci adımı ise 2017’nın ortasında tamamlanacaktır.

Yatırımın ilk ayağı olan bu proje 7,000,000 USD yatırım ile kurulumu 4 ayda tamamlanmıştır. Yatırım öncesi raporlara ve mevcut sonuçlara gore, yatırımın geri dönüşü 5 yıl olarak öngörülmüştür ve etkin çalışma zamanı yaklaşık 25 yıldır.

Kayseri OSB Solarpark projelendirmesi ve kurulumu doğrultusunda bir çok ilki sunmakta; üretilen enerjinin herhangi bir elektrik şebeke kaybı olmadan aynı yerde tüketilecek olması, Organize Sanayi Bölgelerinde kurulmuş ilk güneş enerji santrali olması, Sanayi Bölgesi Yönetiminin kontrolü ve denetimindeki ilk güneş enerji santrali olması, Türkiye’de ABB merkezi invertörlerin kullanıldığı ilk güneş enerji santrali olması gibi.

 

Santral Gücü : 6,900 kWp
Panel : 26,500 adet
Yıllık Üretim : 11 000 000 kWh
Santralin Kurulu Olduğu Alan : 120,000 m2
Kurtarılmış Ağaç Sayısı : 24.000 Ad/ Yıl
Önlenen  Araç Kaynaklı Hava Kirliliği : 1,650 Ad/Yıl
Önlenen CO2 Emisyonu : 8,100 Ton/Yıl