Enerji Yönetimi

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” te Enerji Yöneticisi bulundurmakta yükümlü olan tesislerde ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının gerekliliklerinin yapılması istenmektedir.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) ve Gönüllü Anlaşmalar ile ilgili Desteklerinden yararlanabilmek için de işletmede ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının mutlaka kurulu olması istenmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı ile şirketlerin; Enerji Yönetimi Politikasını oluşturması, enerji verimlilik hedeflerinin belirlemesi, enerji yönetim programlarının oluşturması ve bu sayede tükettikleri enerjiyi yönetmesi sağlanmaktadır.

 

Enerji Yatırım Danışmanlığı

Efektif Enerji A.Ş., binalarda ve endüstriyel İşletmelerde enerjinin verimli kullanımına yönelik mühendislik çözümleri geliştirir.

Projeye uygun olarak tasarım aşamasında yenilikçi teknolojik ürün önerileri ile yatırım maliyetlerini azaltır, enerji yönetim politikaları geliştirerek işletmenizde yada binanızda enerjinin etkin kullanımında önemli rol alır.

Endüstriyel işletmeler için:

Bu kapsamda şirketimiz kojenerasyon ve trijenerasyon, biyogaz, güneş ve rüzgar enerji üretim tesisleri;

– Fizibilite Etütleri

– Lisans Başvuru Müşavirliği

– Projelendirme

– Kurulum ve Devreye Alma

– İşletme

– Enerji Ölçüm ve Analizleri

– Karbon Ayak İzi

Binalar için:

Efektif Enerji A.Ş. konusunda uzman, deneyimli kadrosuyla ilgili mevzuat doğrultusunda mevcut yapılarda enerji tüketen sistemler ile ilgili ölçüm, analiz ve danışmanlık hizmetinin yanısıra enerjiyi verimli kullanan çevre dostu yapıların tasarımında da rol alır.

İddialıyız. Çünkü enerji tüketen değil, enerji tedarik eden bina projelerinde bizim imzamız var.

Yeşil Bina